Õppetöö

Ainesektsioonid

2022/2023. õa

 

 Eesti keel

 Humanitaarained

Võõrkeeled

 Loodusteadused 

 Matemaatika ja   informaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline 

kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

 V. Zaitseva

 I. Fjodorova

 N. Udalova

 I. Loktionova

 O. Bobeško

 I. Shavkun

 N. Kokoreva

 V. Šavkun

 R. Laas

 T. Kapralova

 J. Brattsik

 D. Ivanova

 L. Ljapina

 J. Hapova

 T. Kapralova

 E. Tkachev

 O. Lukk

 L. Rastrygina

 V. Šalimova

 T. Derbneva

 V. Kostyleva

 G. Orlenko

 O. Lukk

 A. Isküll

 T. Bordijan

 N. Kuznetsova

 I. Polyashova

 L. Rodina

 L. Karhanina

 V. Orešnikov

 L. Filipova

 J. Gerstman

 A. Baranovskaja

 М. Dubrova

 J. Kalamajeva

 T. Bordijan

 Y. Nikolaeva

 G. Gorelova

 L. Ljapina

 I. Sergejeva

 D. Kolotuškin

 I. Martyshchenko

 

 

 I. Martyshchenko

 

 J. Gerstman

 J. Rae

 O. Seppar

 D. Kolotuškin

 

     

 L. Rodina

 

 R. Kazatšenko

 

 

     

 J. Rae

 

 J. Rae

 

 

     

 I. Martyshchenko

 

 A. Isküll

         

 A. Isküll

 

 M. Šavkun

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 Eesti keel

 Humanitaarained

Võõrkeeled

 Loodusteadused 

 Matemaatika ja   informaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline 

kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

 V. Zaitseva

 I. Fjodorova

 N. Udalova

 I. Loktionova

 O. Bobeško

 I. Shavkun

 N. Kokoreva

 V. Šavkun

 R. Laas

 T. Kapralova

 J. Brattsik

 D. Ivanova

 L. Ljapina

 J. Hapova

 T. Kapralova

 E. Tkachev

 O. Lukk

 L. Rastrygina

 V. Šalimova

 T. Derbneva

 V. Kostyleva

 G. Orlenko

 O. Lukk

 A. Isküll

 T. Bordijan

 N. Kuznetsova

 I. Polyashova

 L. Rodina

 L. Karhanina

 V. Orešnikov

 L. Filipova

 J. Gerstman

 A. Baranovskaja

 М. Dubrova

 J. Kalamajeva

 T. Bordijan

 Y. Nikolaeva

 G. Gorelova

 L. Ljapina

 I. Sergejeva

 D. Kolotuškin

 I. Martyshchenko

 

 

 I. Martyshchenko

 

 J. Gerstman

 J. Rae

 O. Seppar

 D. Kolotuškin

 

     

 L. Rodina

 

 R. Kazatšenko

 

 

     

 J. Rae

 

 J. Rae

 

 

     

 I. Martyshchenko

 

 A. Isküll

         

 A. Isküll

 

 M. Šavkun