Õppetöö

Ainesektsioonid

Ainesektsioonid
2020/2021. õa


Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

N. Udalova

I. Loktionova

O. Bobeško

I. Shavkun

I. Martyshchenko

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Kalamajeva

D. Ivanova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

V. Kostyleva

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

I. Polyashova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

L. Kravtsova

J. Saar

I. Martyshchenko

J. Rae

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

J. Rybalova

N. Kuznetsova

J. Gerstman

V. Orešnikov

J. Gerstman

 

O. Seppar

 

 

V. Kostyleva

J. Nikolajeva

 

N. Kuznetsova

 

R. Kazatšenko

 

 

 

 

 

L. Rodina

 

J. Rae

 

 

 

 

 

J. Rae

 

 

 

 

 

 

 

N. Titova

 

Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

N. Udalova

I. Loktionova

O. Bobeško

I. Shavkun

I. Martyshchenko

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Kalamajeva

D. Ivanova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

V. Kostyleva

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

I. Polyashova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

L. Kravtsova

J. Saar

I. Martyshchenko

J. Rae

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

J. Rybalova

N. Kuznetsova

J. Gerstman

V. Orešnikov

J. Gerstman

 

O. Seppar

 

 

V. Kostyleva

J. Nikolajeva

 

N. Kuznetsova

 

R. Kazatšenko

 

 

 

 

 

L. Rodina

 

J. Rae

 

 

 

 

 

J. Rae

 

 

 

 

 

 

 

N. Titova