Meie koolist

Koostöö

Täna teeb kool aktiivset koostööd haridusorganisatsioonidega. Meie partnerite hulka kuuluvad ka kultuuriasutused Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

Meie kool osaleb Tervise Edendav Kooli programmis, alates 2020. aastast on kool liitunud Ettevõtliku kooli, Liikuma Kutsuv Kooli ja VEPA programmidega.


Tervist Edendav Kool

    

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku alates 2010. aastast. Alates 2004. aastast võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut.

Meie kool rakendab TEK   põhimõtteid  oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi  ja üritusi. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.