Oluline

05.06.2020 Kell 12.00(aula) toimub õppenõukogu koosolek. 21. aprill Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool


Päevakord:

1. 1-9. klasside klassijuhatajate aruanne õpilaste hinnete kohta

2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjadega

Päevakord:

1. 1-9. klasside klassijuhatajate aruanne õpilaste hinnete kohta

2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjadega