Pikapäevarühm

Veera Flotskaja
Eda Liepkalns, Medris Kivi
1 klass - 12.00-14.15
3-4 klassid - 13.00-16.00

 

 

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli pikapäevarühma töökorralduse alused

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli pikendatud pikapäevarühma õpilaste toitlustamise kord

 

Koolis on 2 pikapäevarühma

1  klassi pikapäevarühma päevakava õppeaastal 2023/2024
12.00 kogunemine pikapäevarühma klassi

12.00 – 12.45; organiseeritud tegevus; vaba aja sisustamine

12.45 – 14.00 õppetööde täitmine või arendav tegevus koos puhkepausidega

14.15 õpilaste lubamine koju.

 

3 - 4 klasside pikapäevarühma päevakava õppeaastal 2023/2024
13.00 kogunemine pikapäevarühma klassi  

13.00 – 13.30 organiseeritud tegevus; liikumismängud või vaba aja sisustamine

13.30 – 14.00 pikapäevarühma söögivahetund;

14.20 – 15.00 koduste õppetööde täitmine või arendav tegevus koos puhkepausidega;

15.00 – 15.45 huvitegevused klassis, spordisaalis või õues (eesti keeles);

16.00 õpilaste lubamine koju.

Avaldatud 29.01.2019. Viimati muudetud 22.09.2023.