Tööpakkumised

Meie kooli õpetajate arvamus, miks siin on hea töötada:
 • "Juhtkond on mõistev, toetav, vastutulelik, arvestab töötajate soovidega. Juhtkond soosib personali enesetäiendamist, tasemeõpet. Õpetajatel on vabadus valida õppevara ja metoodikaid, võimalus kasutada digitaalseid õppevahendeid." - ütleb õpetaja
 • "Kandideerides Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli eesti keele õpetajaks pelgasin venekeelsete õpetajate meelsust ja suhtumist minusse. Minu suureks heameeleks tõdesin, et hirm oli asjatu. Venekeelsed õpetajad on mind toetanud ja andnud näpunäiteid õpilaste kaasamiseks ja metoodikate osas. Õpetajad selles koolis ei pea oma südameasjaks ainult õpetamist, vaid ka laste sotsiaalset ja käitumuslike probleeme ning nende lahendamisel kaasavad nad mitmeid osapooli." - ütleb noor õpetaja
Meil on tore töötada, sest:
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooliõpilaskond on alati huvitav, mitmekülgne ja vahetu
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õpilased on uhked selle üle, et neil on head praktilised oskused ning nad julgevad oma uhkust ka väljendada
 • Meie koolis kasutatakse erinevaid õppemeetodeid ja metoodikaid (õuesõpe, ainetevaheline lõiming)
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool on täis heatahtlikke, professionaalseid ja kogenud töötajaid, kes panustades hoiavad meie kooli taset ja mainet, ning aitavad sellel areneda
 • Selles koolis Sa kuulud ühte või mitme ainesektsiooni, mis annab Sulle võimaluse osaleda koolielu arendamises
 • Sa võid külastada kolleegide tunde ja jagada kogemusi
 • Sa saad valida endale täiendkoolitusi
 • Sinu jaoks korraldatakse meeskonnapäevi, mis suurendab tiimitunnet, usaldust ja pühendumust
 • Sind  on alati valmis aitama kogenud õpetaja
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis Sul on võimalus teha tihedat koostööd haridusorganisatsiooniga
 • Meie kool on liitunud erinevate programmidega: Ettevõtlik kool, Liikuma Kutsuv kool, Tervist edendav kool, VEPA, Kiusamisest vabaks, mida Sa saad aktiivselt kasutada
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli juhtkond hindab Sind  ja annab tagasisidet tegevuse kohta, tunnustab Sind tulemuslikku töö eest
 • Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis on Sulle kõik töövahendid vabalt kättesaadavad
Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 29.05.2024.