Õppetöö

Olümpiaadide plaan


2020/2021. õa olümpiaadide ja ainevõistluste plaan

 

Matemaatika

26. september

Matemaatika lahtine võistlus

12. detsember

Matemaatika talvine lahtine võistlus

27. jaanuar

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

18. märts

Matemaatika võistlusmäng „Känguru“

20.-21. märts

Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

 

Keemia

3. oktoober

Keemia lahtine võistlus

23. jaanuar

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

26.-27. märts

Keemiaolümpiaadi lõppvoor

 

Bioloogia

30. jaanuar

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

14.-16. mai

Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (põhikool)

 

Füüsika

21. november

Füüsika lahtine võistlus

6. veebruar

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

10.-11. aprill

Füüsikaolümpiaadi lõppvoor

11. aprill

Astronoomia lahtine võistlus

 

Informaatika

12.-18. oktoober

Informaatika lahtine võistlus

5. detsember

Informaatikaolümpiaadi eelvoor

13.-14. veebruar

Informaatikaolümpiaadi lõppvoor

 

Geograafia

9. veebruar

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

7.-8. mai

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor

 

Loodusteadus

28. november

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

17.-18. aprill

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor

 

Vene keel

4. jaanuar

Vene keele olümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg

8. märts

Vene keele olümpiaadi lõppvoor

 

Inglise keel

8. märts

Inglise keele olümpiaadi lõppvoor

 

 

Saksa keel

22. jaanuar

Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor

19. märts

Saksa keele olümpiaadi lõppvoor

Tehnoloogiavaldkonna ained

12. veebruar

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi piirkonnavoor

9. aprill

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi lõppvoor

 

 

 

Olümpiaadide plaan 2019-2020

2020/2021. õa olümpiaadide ja ainevõistluste plaan

 

Matemaatika

 

Keemia

3. oktoober

Keemia lahtine võistlus

23. jaanuar

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

26.-27. märts

Keemiaolümpiaadi lõppvoor

 

Bioloogia

30. jaanuar

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

14.-16. mai

Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (põhikool)

 

Füüsika

21. november

Füüsika lahtine võistlus

6. veebruar

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

10.-11. aprill

Füüsikaolümpiaadi lõppvoor

11. aprill

Astronoomia lahtine võistlus

 

Informaatika

12.-18. oktoober

Informaatika lahtine võistlus

5. detsember

Informaatikaolümpiaadi eelvoor

13.-14. veebruar

Informaatikaolümpiaadi lõppvoor

 

Geograafia

9. veebruar

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

7.-8. mai

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor

 

Loodusteadus

28. november

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

17.-18. aprill

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor

 

Vene keel

4. jaanuar

Vene keele olümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg

8. märts

Vene keele olümpiaadi lõppvoor

 

Inglise keel

8. märts

Inglise keele olümpiaadi lõppvoor

 

 

Saksa keel

22. jaanuar

Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor

19. märts

Saksa keele olümpiaadi lõppvoor

Tehnoloogiavaldkonna ained

12. veebruar

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi piirkonnavoor

9. aprill

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi lõppvoor

 

 

 

Olümpiaadide plaan 2019-2020

26. september

Matemaatika lahtine võistlus

12. detsember

Matemaatika talvine lahtine võistlus

27. jaanuar

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

18. märts

Matemaatika võistlusmäng „Känguru“

20.-21. märts

Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor