Meie koolist

Tervist Edendav Kool

 

Eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

TEK koosseis
Tervisenõukogu poolt korraldatavad üritused õppeaastal 2020/2021
Tervisenõukogu poolt korraldatavad üritused õppeaastal 2019/2020
Tervisesliku tegevuse aruanne õppeaastal 2017/2018

 


Tegevuse sfäärid

Kehaline:

jhutu kool

töö- ja õppitingimused; 

hügieeni võimalused;

Tervist edendava kooli keskkonna toetamine;

toitlustamine kooli sööklas;

Tervise väärtustamine, pidev tervise kontroll ja vaktsineerimine. 

Sotsiaalne:

kool on koht, kus tahetakse olla;

kool hindab kultuuri  ja hoijab

koolitraditsioone ja jälgib kooli

kodukorda;

vägivalla vaba kool;

sõbralikud suhted.

Õppekava:

Õppekava vastavus seaduse normidele;

õppekava varustab õpilasi tervisliku eluviiside normide teadmistega;

kaasaegsed õppemeetodid ja nende mõju tervisele. 

Koostöö:

koolielu koostöös osalevad nii koolitöötajad, õpilased kui ka lastevanemad;

asutustega, kes tegelevad tervise ja hariduse suunas;

massimeediaga;

kooliõde töö.

 

Põhjalikud tegevus liigid:

 

Korraldamine ja läbi viimine:

Laste, vanemate ja töötajate küsitlus ja üürimine;

Tervisepäev;

Konkursid ja viktoriinid;

Tervisega küsimustega seotud klassitunnid; 

Suitsetamine, sh passiivne suitsetamine ja selle ennetamine;

Tervise edendava kooli projektides osalemine;

Füüsilise sfääri hindamine ja koolisöökla töö kontroll;

Õuesõppe edendamine ja muuseumite külastamine;

Vaba aja mitmekesistamine;

Käitumise reeglite täitmine;

Tervisist Edendava Kooli ja riigi poolt määratud dokumentidega tutvustamine;

Õpetajate ja kooli töötajate koolitused.

Tegevuse sfäärid

 

Põhjalikud tegevus liigid:

 

Korraldamine ja läbi viimine:

Laste, vanemate ja töötajate küsitlus ja üürimine;

Tervisepäev;

Konkursid ja viktoriinid;

Tervisega küsimustega seotud klassitunnid; 

Suitsetamine, sh passiivne suitsetamine ja selle ennetamine;

Tervise edendava kooli projektides osalemine;

Füüsilise sfääri hindamine ja koolisöökla töö kontroll;

Õuesõppe edendamine ja muuseumite külastamine;

Vaba aja mitmekesistamine;

Käitumise reeglite täitmine;

Tervisist Edendava Kooli ja riigi poolt määratud dokumentidega tutvustamine;

Õpetajate ja kooli töötajate koolitused.

Kehaline:

jhutu kool

töö- ja õppitingimused; 

hügieeni võimalused;

Tervist edendava kooli keskkonna toetamine;

toitlustamine kooli sööklas;

Tervise väärtustamine, pidev tervise kontroll ja vaktsineerimine. 

Sotsiaalne:

kool on koht, kus tahetakse olla;

kool hindab kultuuri  ja hoijab

koolitraditsioone ja jälgib kooli

kodukorda;

vägivalla vaba kool;

sõbralikud suhted.

Õppekava:

Õppekava vastavus seaduse normidele;

õppekava varustab õpilasi tervisliku eluviiside normide teadmistega;

kaasaegsed õppemeetodid ja nende mõju tervisele. 

Koostöö:

koolielu koostöös osalevad nii koolitöötajad, õpilased kui ka lastevanemad;

asutustega, kes tegelevad tervise ja hariduse suunas;

massimeediaga;

kooliõde töö.